Toch nog een keer met de kajak

En toen was het zo nog maar een keer kajak weer. Windstil, en een mooie zonnige dag. Dus er op uit met de kajak en de camera natuurlijk mee! En dat leverde weer een paar heerlijke plaatjes op.

Meerkoet
Eend
Waterhoen
Fuut
vliegende eenden
Canadese gans
knobbelzwaan
opstijgende aalscholver
aalscholvers
Meerkoet
Molen
Vrouwelijke fazant
meerkoet


© Eyes of Holland